Zemědělství

Své místo si už drony našly také v zemědělství, kde například, s pomocí kamery, mohou kontrolovat kvalitu hnojení, osevu, vlastnosti půdy atd. Primární využití dronů v zemědělství je tedy v multispektrální snímání a mapování pozemků.

Výpočet výnosnosti pomocí NDVI indexu

Pomocí multispektrální kamery jsme schopni lokalizovat oblasti pole, které jsou například zasaženy škůdci.

Díky naší speciální kameře a softwaru vytváříme agrární aplikační mapy, které přesně určí moderní zemědělské technice, kde je potřeba hnojit více nebo naopak vůbec, či méně. Díky této úspoře jde ročně ušetřit desítky i stovky tisíc korun ročně. Pomocí NDVI indexu jsme schopni s velkou přesností vytvořit výnosové mapy pro jednotlivé plodiny.


Přesná lokalizace, vyhnání zvěře

Před sklizní jsme, díky naší speciální termokameře, schopni přesně určit místa, kde se zvěř nachází. Po té zvěř vyženeme z prostor, kde budou žně probíhat. Díky tomuto postupu můžeme bezpečně zaručit, že nedojde ke zranění či k usmrcení žádného zvířectva.

Termo prohlídku polí můžeme realizovat i během samotného sklízení.